Skip to content

Nuit du Sport 2017

Den Veräin war wei déi Lescht Joeren och erëm op der Nuit du Sport aktiv mat engem Gedrénks Stand an der Akkrobunn. Merci vun déi Leit déi do Tatkräfteg gehollef hunn 🙂