Skip to content

News

Oktoberfest 21/10/2023

Entrée 18h00 – iessen 20h00 – party 21h30 Get your tickets now! Umeldung fiert Iessen bis den 15.10.2023 iwwert: https://pretix.eu/lrb/oktoberfest2023/

LRB Oktoberfest – Reservatioun

LRB Oktoberfest – 8. Oktober zu Hunchereng am KulTourHaus Tickeen fir d‘Iessen an/oder d‘Party: https://pretix.eu/lrb/oktoberfest2022/