Skip to content

A wou gi mir dann hinn?

„ma mir ginn néirens, mir bleiwen doheem!”

Déi fläisseg Turnerinnen an Turner vum Le Réveil Bettembourg loossen sech et net huelen, och doheem weider ze trainéieren a weisen mat dësem Video wéi et geet!

#stayhome #staysafe #mirbleiwendoheem